Blå base

Aktivitetsskolen på Berg skole har tre baser: Grønn, Blå og Rød base.

 

Blå base

Blå base er for barna som går på 2. og 3. trinn på Berg skole. De holder til i det blå bygget.

AKS-rommene på blå base ligger i 1. etasje. Vi har ellers sambruk av alle rom med skolen.

 

Baseleder for Blå base: Marie Torheim Kristoffersen

Telefon Blå base: 917 58 432

 

Ved henting på AKS

Vi ønsker at alle faste avtaler for barna henting/gå hjem sendes på e-post til baseleder Marie: makra067@osloskolen.no

 

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til Blå base-telefonen: 917 58 432 før kl. 12:00.  

 

Det skal gis beskjed til baseleder på Blå base dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt avgårde.

Ukeplan

Ukeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal forutsigbart for barn, foresatte og ansatte.

 

Her finner dere ukeplanene for Blå base:

Ukeplan 2. trinn uke 4 - 7

Ukeplan 3. trinn uke 4 - 7

Ukeplan uke 8

Drawing of a city