Regler oppholdstid

Heldagsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden. Halvdagsplasser kan disponeres inntil 12 timer i uken. Her er AKS på Berg skole sine regler og kriterier for oppsigelse av heldagsplass, søknad på halvdagsplass og levering av tidsplaner:

 

Halvdagsplass tilsvarer inntil 12 timer pr uke på AKS.

2 hele dager pr uke i ferier (man kan ikke "spare opp" dager på AKS fra andre uker/ferier).

 

Det er ikke mulig å betale for ekstra dager i ferier eller enkelttimer over 12 timer i uken. Vi tilbyr enten halvdagsplass eller heldagsplass.

Enkeltdager hvor skolen er stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene pr uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen har det kun 4 timer igjen resten av uken på AKS.

 

Man kan søke om halvdagsplass to ganger pr. år: Før den 1. mai og før 1. desember. Søkere må levere en tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. Denne tidsplanen er fast og gjelder for hele semesteret. Man kan endre tidsplanen to ganger i året, for hvert semester. Dato for innlevering av tidsplan mottas på e-post fra Aktivitetsskolen. Tidsplan sendes på e-post til AKS-leder: guro.saetereie@ude.oslo.kommune.no

 

1. mars 2017 vedtok driftsstyret ved Berg skole å innføre et tak på 25% på antall halvdagsplasser ved Berg Aktivitetsskole f.o.m. 1. august 2017.

 

  • 4. trinn prioriteres. Hvis ikke ledig plass innføres venteliste. Loddtrekning blant søkere på venteliste som har søkt innen søknadsfristen når det blir ledige plass(er).
  • De som allerede har halvdagsplass kan beholde den om det er ønsket. Regnes innenfor taket på 25%.
  • Rektor kan i enkeltsaker vurdere og avgjøre om et barn har behov for halvdagsplass.
  • Tidsplan for disponering av halvdagsplassene gjelder for ett semester av gangen.
  • Kun to dager i ferier. De to dagene kan ikke endres etter påmelding.
  • Søknadsfrist 1. mai og 1. desember for kommende semester.
  • Halvdagsplass kan når som helst endres til heldagsplass.
  • Ved eventuelle endringer i regelverk for oppholdstid fra kommunen, vil reglene for halvdagsplass på Berg AKS vurderes på nytt i driftsstyret

 

Driftsstyret vil kontinuerlig vurdere nødvendigheten av dette tiltaket, og om det eventuelt bør justeres.

 

Søknad om plass ved Aktivitetsskolen, oppsigelse av plass og søknad om endring av oppholdstid utføres elektronisk på hjemmesiden til Oslo Kommune.

 

Man kan når som helst endre oppholdstid fra halv- til heldagsplass.

 

Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger, Oslo kommune, stadfester at rektor fastsetter de ytre rammene for hvordan halvdagsplassen skal benyttes. Individuelle avtaler kan gjøres, men vi gjør oppmerksom på at opphold er avhengig av bemanningssituasjon.

 

Månedlig oppholdsbetaling i AKS

Inntekt < kr 210 681

Inntekt mellom kr 210 682  - 374 544 

Inntekt > kr 374 544

Heldagsplass

kr 624

kr 1146

kr 2922

Halvdagsplass

kr 401

kr 737

kr 1975

 

Betalingsforfall er den 1. i hver mnd. Ved for sen betaling kommer purregebyr i tillegg. Etter 2. gangs betalingspåminnelse sendes inkassovarsel. Om det da ikke betales innen fristen sies plassen opp.