Regler oppholdstid

Heltidsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden. Deltidsplasser kan disponeres inntil 12 timer i uken. Her er AKS på Berg skole sine regler og kriterier for oppsigelse av heldagsplass, søknad på deltidsplasser og levering av tidsplaner:

Deltidsplass tilsvarer inntil 12 timer pr. uke på AKS.

2 hele dager pr. uke i ferier (man kan ikke "spare opp" dager på AKS fra andre uker/ferier).

Enkeltdager hvor skolen er stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene pr. uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen har det kun 4 timer igjen resten av uken på AKS.

Man kan søke om endring av plass fra heltidsplass til deltidsplass når som helst i løpet av året men endring kan kun skje fra 1. august og 1. januar. Fristen for endring av plass fra den 1. august er 1. mai og for endring fra 1. januar er fristen 1. desember.

Søkere må levere en tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. Denne tidsplanen er fast og gjelder for hele semesteret. Man kan endre tidsplanen to ganger i året, for hvert semester. Dato for innlevering av tidsplan mottas på e-post fra Aktivitetsskolen. Tidsplan sendes på e-post til baseleder med AKS-leder på kopi.

Man kan når som helst endre fra deltidsplass til heltidsplass.

Søknad om plass ved Aktivitetsskolen, oppsigelse av plass og søknad om endring av oppholdstid utføres elektronisk på hjemmesiden til Oslo Kommune. Her finnes også informasjon om pris og betaling.